Feldsee
Unikat. 280 x 280 cm. Serigrafie auf lackiertem Holz